«

Evlilik hazırlığı sürecinde, resmi nikah işlemleri oldukça önemli bir konudur. Nikah için gereken belgelerin neler olduğu, nikah başvurusunun nasıl yapılacağı ve nikah işlemlerinin süresi gibi konular, çiftlerin en çok merak ettiği detaylar arasında yer almaktadır. Bu makalede, bu soruların cevaplarını bulabilir ve evlilik sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz

Resmi Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? (Evlilik İçin Gerekli Belgeler)

 • Evlenme beyannamesi
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Evlilik sağlık raporu

Evlenme Beyannamesi

Evlilik sürecinde, çiftlerin resmi nikah taleplerini bildirmek ve doldurmaları gereken bir belge olan evlenme beyannamesi oldukça önemlidir. Evlilik beyannamesi, belediyenin talebine bağlı olarak iki veya dört kopya olarak düzenlenmektedir.

Evlilik beyannamesi, çiftlerin evlilik işlemlerinin başlatılması için gereken bir formdur. Bu formun düzgün ve eksiksiz bir şekilde doldurulması önemlidir.

Evlenme beyannamesi nereden alınır?: Nikah dairesinden müracaat sırasında verildiğini belirtelim.

Nüfus Cüzdanı

Nikah işlemlerinde, çiftlerden talep edilen nüfus cüzdanının belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, nüfus cüzdanının son 10 yıl içinde değiştirilmiş olması, fotoğraflı, okunaklı ve T.C. kimlik numarasının bulunmasıdır.

Nikah dairesine teslim edilecek nüfus cüzdanı için aslı değil, yalnızca fotokopisi istenmektedir. Ancak fotokopinin orijinaliyle aynı olduğunu teyit etmek amacıyla, orijinal nüfus cüzdanının da talep edildiği bilinmelidir. Sürücü belgesi ise kimlik olarak kabul edilmemektedir.

Vesikalık Fotograf

Her belediyenin istediği fotoğraf sayısı farklılık gösterebilir. Ancak, nikah işlemleri için vesikalık fotoğrafın nasıl olması gerektiği konusunda merak edenlere bazı bilgiler verebiliriz. Bu fotoğraf renkli olmalı, ön cepheden çekilmiş olmalı ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Ayrıca, kadınlar için başörtülü fotoğraflar da kabul edilmektedir. Ancak, alın, çene ve yüzün açık olması şartı aranmaktadır. Bu kriterler, nikah işlemleri için fotoğraf gereksinimlerini açıklamaktadır ve kişilerin belediyenin belirlediği standartlara uyması gerektiğini göstermektedir.

Önemli olan nokta, yerel belediyenin politikaları ve taleplerinin fotoğraf gereksinimlerini etkileyebileceğini unutmamaktır. Dolayısıyla, nikah işlemleri için gerekli olan fotoğraf sayısı ve diğer ayrıntılar hakkında en güncel bilgileri belediyeden edinmek önemlidir.

Nikah İçin Sağlık Raporu

Nikah işlemleri için gereken belgeler arasında evlilik sağlık raporu da bulunmaktadır. Bu rapor, çiftlerin evlenmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının teşhis edilmesi amacıyla istenir. Evlilik sağlık raporu için çeşitli tetkiklerin yapılması ve sonuçlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Evlilik sağlık raporu için gerekli testler, çiftlerin evlenmeye engel olabilecek sağlık sorunlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan tetkiklerdir. Bu testler genellikle yerel sağlık otoriteleri ve evlendirme daireleri tarafından belirlenen kurallara göre değişebilir.

Eşler tetkikleri dilediği yerde yaptırabilir ancak raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorunda.

Evlilik sağlık raporu ücreti, 2023 yılı itibarıyla herhangi bir ücret talep edilmediği bilgisini verebiliriz. Bu durum, aile hekiminden alınan rapor için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyeceği anlamına gelir. Ancak, ülkeden ülkeye ve yerel düzenlemelere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmek önemlidir.

Ülkeler veya bölgeler arasında farklılık gösterebilen evlilik sağlık raporu ücretleri, yerel sağlık otoriteleri veya evlendirme daireleri tarafından belirlenen kurallara tabidir. Bu nedenle, evlilik sağlık raporu için herhangi bir ücret olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmak önemlidir. Böylece, güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evlilik sağlık raporu geçerlilik süresi nedir? Raporun, alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği bulunuyor.

Diğer Belgeler

Birçok belediyenin e-devlet sistemine entegre olması nedeniyle yukarıda belirttiğimiz belgeler genellikle yeterli olmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde, birçok bilgi ve belgenin online sistemlerde otomatik olarak görülebildiği ve paylaşılabildiği bilinmektedir.

Ancak, henüz e-devlet sistemine entegre olamamış belediyeler farklı belgeler talep edebilir. İkametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, evlenme ehliyet belgesi gibi ek belgelerin istenebildiği durumlar söz konusu olabilir.

Bu nedenle, evlilik başvurusunda bulunmadan önce ilgili belediye ile iletişime geçmek ve gerekli belgeleri doğrulamak önemlidir. Belediye tarafından istenen belgelerin doğru ve güncel bilgileri almak için iletişime geçmek, başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

İkamet Edilen Yerin Dışında Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

İkamet edilen yerin dışında evlenme, yabancı uyruklu evlilik veya küçük yaşta evlilik gibi özel durumlar, standart belgelerin yanı sıra ek belgelerin dosyaya eklenmesini gerektirebilir.

Nikah başvuruları genellikle evlendirme memurluklarına, müftülüklere veya köy muhtarlıklarına yapılır. Ancak, çiftlerden birinin ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde evlenmek isteniyorsa, evlenme izin belgesi gerekebilir.

Ancak, 2020 yılının Aralık ayına kadar bu belgenin alınması zorunluluğu vardı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile bu belgenin kaldırıldığı bildirildi. Bu genelgeye göre, çiftler artık izin belgesi almadan herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuruda bulunabilecekler.

Sonuç olarak, 2023 yılında izin belgesi zorunluluğu olmaksızın herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuru yapılabilir. Bu durumda, evlenme başvuruları, çiftlerin ikamet ettikleri yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına tabi olmayacak ve başvurular farklı bir yerde gerçekleştirilebilecektir.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

Bir Türk vatandaşı, yabancı uyruklu biriyle evlilik başvurusunu bağlı bulunduğu ilçenin evlendirme dairesine yapabilir. Türkiye’de, bir Türk vatandaşı ile yabancı veya farklı uyruklu bir yabancı arasında evlilik başvurusu, Türk evlendirme memuru önünde gerçekleştirilebilir.

Eğer eşlerden biri yabancı uyruklu ise, evlendirmeye belediye evlendirme memurlukları ve nüfus müdürlükleri yetkilidir.

Yabancı uyruklu bir kişiyle evlenmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Evlenme Ehliyet Belgesi: Bu belge, Türk vatandaşıyla evlenmeye uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Genellikle yabancı uyruklular, kendi ülkelerinden bu belgeyi temin etmek zorundadır.
 2. Doğum Belgesi: Evlenecek yabancı uyruklu kişinin doğum belgesi istenir. Bu belge, doğumun gerçekleştiği ülkeden alınır ve noter tasdikli tercümesi gerekebilir.
 3. Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi: Yabancı uyruklu kişinin pasaportunun noter tasdikli bir şekilde Türkçe’ye çevrilmesi istenebilir. Bu, belgelerin Türk yetkililer tarafından anlaşılmasını sağlar.

Bu belgeler, yabancı uyruklu bir kişiyle evlenmek için genel olarak istenen belgelerdir. Ancak, evlendirme dairelerinin veya nüfus müdürlüklerinin bölgesel farklılıklar gösterebileceğini ve bazı durumlarda ek belgelerin istenebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, başvuru yapılacak ilgili kurumla iletişime geçmek ve tam belge listesini öğrenmek önemlidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Yabancılar için, evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilen belge, kişinin adını, soyadını, anne-baba adını, doğum tarihini, medeni halini ve evlenmesine engel bir durumun olup olmadığını gösterir şekilde düzenlenmiş ve yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından onaylanmış belgedir.

Bu belge, yabancı uyrukluların evlenme başvurusunda bulunurken sunmaları gereken önemli bir belgedir. Belge, kişinin evlenmeye uygun olduğunu gösterir ve evlilik için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtir. Bu belge, yabancı uyrukluların evlilik sürecinde resmi olarak kabul edilmesini sağlar.

Evlenme ehliyet belgesi, kişinin doğum yerinde veya ikamet ettiği ülkede yetkili makamlardan alınır. Daha sonra, bu belgenin o devletin yerel temsilcilikleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylama işlemi, belgenin geçerliliğini ve doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Bu şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış evlenme ehliyet belgesi, yabancı uyrukluların Türkiye’de evlilik başvurusunda bulunmaları için gerekli ve kabul edilen bir belgedir. Bu belge, evlilik işlemlerinin yasal ve resmi olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Doğum Belgesi

Evlilik ehliyet belgesinde anne-baba ismi, doğum yeri veya doğum tarihi gibi bilgilerin eksik olduğu durumlarda, ayrıca doğum belgesinin de sunulması gerekmektedir. Belgeler apostilli olarak alınmışsa, sadece Türkiye’de noter tarafından tasdikli Türkçe tercüme yaptırılması yeterli olacaktır. Bu sayede belgelerin Türkiye’deki yetkililer tarafından anlaşılması sağlanmış olur. Evlilik başvurusunda bulunan yabancı uyrukluların, ilgili belgeleri tam ve geçerli bir şekilde sunması önemlidir.

Pasaport

Yabancıların evlilik dosyalarına, pasaportlarının noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş kopyalarını da eklemeleri gerekmektedir.

Pasaport, yabancı uyrukluların kimlik ve uluslararası seyahat belgesidir. Evlilik dosyasına eklenen noter tasdikli ve Türkçe tercüme edilmiş pasaport kopyası, yabancı uyruklunun kimlik bilgilerinin ve pasaportunun Türk yetkililer tarafından anlaşılmasını sağlar.

Noter tasdikli olması, pasaport kopyasının orijinal pasaportun doğruluğunu ve geçerliliğini yansıttığını belirtir. Türkçe tercüme edilmiş olması ise, belgenin Türk yetkililer tarafından okunabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlar.

Bu nedenle, yabancı uyruklular evlilik başvurusu yaparken, pasaportlarının noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş kopyalarını da evlilik dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Bu, evlilik işlemlerinin yasal ve resmi olarak gerçekleştirilmesini sağlar ve belgelerin geçerliliğini temin eder.

Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmak İçin Belgeler

Gelin adayı, evlendikten sonra eşinin soyadını almakta olup, kızlık soyadını kullanma talebi olduğu takdirde mümkündür. Bu talebi gerçekleştirmek için evlilik işlemleri sırasında belediye evlendirme memurluğuna yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Böylece kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanma hakkına sahip olacaktır.

Kızlık soyadını kullanmak isteyen gelin adayları, müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmalıdır.

Evlendikten sonra da evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen gelin adayları, kimliklerini yenileme sürecinde kimlik başvurusu sırasında dilekçe doldurarak bu isteğini beyan edebilirler.

Eğer evlendikten sonra sadece evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteniyorsa, bu durumda aile mahkemelerinde bir dilekçe ile dava açmak gerekmektedir. Bu süreçte yasal prosedürlerin takip edilmesi ve mahkeme tarafından verilecek bir kararın alınması gerekmektedir.

Özetle, gelin adayları evlilik işlemleri sırasında belediye evlendirme memurluğuna başvurarak kızlık soyadını kullanma taleplerini dile getirebilirler. Ayrıca evlendikten sonra da kimlik yenileme sürecinde veya mahkeme yoluyla evlenmeden önceki soyadını kullanma taleplerini beyan edebilirler.

Mal Ayrılığı Rejimi Belgeleri

Evlilikle ilgili en merak edilen konulardan biri, eşler arasındaki mal paylaşımını düzenleyen ve evlilik sözleşmesi olarak da bilinen “yasal mal ayrılığı rejimi” uygulamasıdır.

Yasal mal ayrılığı rejimi, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi yerine mal paylaşımı veya mal ayrılığı gibi bir düzenlemenin uygulanması anlamına gelir.

Bu uygulama, halk arasında “mal ayrılığı rejimi” veya “mal ayrılığı sözleşmesi” olarak da bilinir ve evlilik öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Ancak evlilik öncesinde uygulamak isteyen çiftler, hangi mal rejimini seçtiklerini evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak belirtmeleri gerektiğini unutmamalıdır.

2023 Nikah Ücreti Nedir?


Nikah dairesine gitmeden önce nikah işlemlerinin nasıl yapıldığını ve nikah ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek önemlidir. Nikah işlem ücretleri, belediyeye göre değişiklik gösterir. Net ücretleri öğrenmek için başvuracağınız belediyenin web sitesinden ya da telefonla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Örnek olarak, İstanbul’da 2023 yılında uygulanan işlem ücretleri şu şekildedir:

 • Hafta içi: Nikah salonu kullanımı için ortalama 500-800 TL arasında bir ücret talep edilmektedir.
 • Hafta sonu ve tatil günleri: Cumartesi, pazar ve tatil günlerinde gerçekleşen nikahlar için ise 800-1.000 TL civarında bir ücret uygulanmaktadır.

Bu ücretler genellikle hizmet bedeli, dosya ücreti ve evlilik cüzdanı gibi masrafları içermektedir. Ayrıca, 2023 yılında nikah cüzdanı ücreti olarak 445 TL talep edilmektedir.

Nikah İşlemleri Nasıl Yapılır?

Evlilik için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, nikah tarihi almak için başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Başvuru süreci ve yapılacak yer, genellikle belediye evlendirme dairesi, müftülük veya köy muhtarlığı gibi kurumlara göre değişiklik gösterebilir.

Nikah İçin Nereye Başvurulur?

Nikah başvurusu için üç farklı adres seçeneği bulunmaktadır.

Evlendirme Daireleri: Nikah günü almak için, eşlerden birinin ikamet ettiği yerin veya nikahın kıyılacağı yerin bağlı olduğu belediyeye bağlı evlendirme dairesine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ancak, eğer nikahın kıyılacağı evlendirme dairesi, çiftlerden birinin ya da her ikisinin de ikamet ettiği yerleşim yerinde değilse ve belediye tarafından talep edilirse, evlilik izin belgesi almanız gerekmektedir. Bu izin belgesi, evlenmek istediğiniz yerin yetkili makamı tarafından verilen bir belgedir ve evlendirme dairesine başvurmadan önce bu belgenin alınması gerekmektedir.

Müftülükler: 2018 yılından itibaren ilçe müftülükleri de nikah başvurularını kabul etmektedir.

Nikahın müftülük tarafından kıyılmasını isteyen çiftler, belgeleri tamamladıktan sonra, eşlerden birinin ikamet ettiği ilçe müftülüğüne başvuruda bulunabilirler. Müftülük, evlilik işlemleri için yetkilendirilmiş bir kurumdur ve nikah kıyma yetkisine sahiptir. Bu nedenle, çiftlerin müftülüğe başvurarak nikah tarihini belirlemeleri mümkündür.

Köy Muhtarlıkları: Köyde yaşayan çiftler için evlilik başvurusu köy muhtarlığına yapılmalıdır. Çiftler, nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflarını köy muhtarına teslim eder. Muhtar, sağlık raporu için ilçe hükümet tabipliğine, evlenme ehliyet belgesi için ise ilçe nüfus müdürlüğüne evrak hazırlar.

Evlenecek çiftler, bu belgelerle sağlık ocağı ve nüfus müdürlüğüne giderek işlemlerini yaptırır. Sağlık ocağından alınan sağlık raporu ve nüfus müdürlüğünden alınan evlenme ehliyet belgesi, nikahı kıyacak olan köy muhtarına teslim edilir. Belgeler, muhtar tarafından onaylanır ve nikah kıyma işlemleri yine muhtar tarafından gerçekleştirilir. Köy muhtarı, evlilik işlemlerinin tamamlanmasını sağlar ve çiftleri resmi olarak evlendirir.

Evlilik Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Tüm evraklarını topladıktan sonra 6 ay içinde başvuruda bulunabilirsiniz.

Nikah İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Nikah işlemleri dosyasının tamamlanması süresi, alınması gereken belgelerin ve belgelerin alınacağı yerlerin birbirine olan uzaklığa bağlı olarak değişebilir. Genellikle, dosyanın tamamlanması için 2 ila 4 gün arasında bir süre gerekmektedir.

Bu süre içerisinde çiftler, gerekli belgeleri almak için ilgili kurumlara başvurmalıdır. Mesai saatleri içinde bu belgelerin alınması önemlidir, çünkü bazı kurumlar belirli saatler arasında hizmet vermektedir. Bu süre zarfında çiftler, evlendirme dairesine başvuruda bulunabilir, belgeleri tamamlayabilir ve nikah tarihini alabilir.

Ancak, her durumda süreç biraz değişebilir ve belgelerin temini bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Bu nedenle, nikah işlemlerine başlamadan önce ilgili kurumlarla iletişime geçmek ve gerekli belgelerin alınması için gereken süreyi doğrulamak önemlidir.

Confetti thrown at bride and groom at wedding ceremony

İddet Süresi Nedir?


Daha önce evlenip boşanmış bir kadın için nikah işlemlerinin süresi, iddet süresi adı verilen bir döneme bağlı olarak uzayabilir. Eğer boşanma kesinleşmişse, hukuki olarak yeniden evlenebilmeniz için boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük bir bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.

Bu 300 günlük bekleme süresinin amacı, kadının olası bir hamilelik durumunu yaşayabilecek olmasıdır. Bu süre, boşanma sonrasında kadının tekrar evlenmesi durumunda, hamilelik durumunun hangi evlilikten kaynaklandığının belirlenebilmesi için uygulanmaktadır.

Ancak, boşandıktan sonra aile mahkemesi tarafından açılacak bir iddet davası ile bu bekleme süresinin kaldırılması talep edilebilir. Mahkeme, uygun gördüğü durumlarda iddet süresini kısaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

Bu nedenle, daha önce boşanmış bir kadın olarak yeniden evlenme planları yapıyorsanız, iddet süresi ve gerekli prosedürler konusunda bir avukata danışmanız ve mahkemeye başvurmanız önemlidir. Her durumda, hukuki süreçleri doğru şekilde takip etmek ve gereken adımları atmak önemlidir.

Yıldırım Nikahı Nasıl Olur?

Yıldırım nikahı, acil durumlar veya özel koşullar nedeniyle hızlı bir şekilde gerçekleştirilen bir nikah türüdür. Özellikle askeri personel, sağlık sorunu olan çiftler veya acil seyahat gerektiren durumlar gibi durumlarda tercih edilebilir. Yıldırım nikahı için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. İlgili Evlendirme Memurluğu İle İletişime Geçme: Yıldırım nikahı için evlendirme memurluğu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Evlendirme memurluğunun telefon numarasını veya iletişim bilgilerini bulup, durumu açıklayarak randevu talebinde bulunmalısınız.
 2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Evlendirme memurluğu, yıldırım nikahı için gereken belgeleri sizden talep edecektir. Genellikle nüfus cüzdanı, sağlık raporu, fotoğraflar gibi belgeleri hazırlamanız gerekebilir.
 3. Nikah Töreni ve Şahitlerin Hazırlanması: Yıldırım nikahı genellikle kısa ve basit bir törenle gerçekleştirilir. Nikah gününde, gelin ve damat ile birlikte gerekli şahitleri de hazır bulundurmanız gerekmektedir.
 4. Nikah Töreninin Gerçekleştirilmesi: Nikah günü geldiğinde, belirlenen saatte evlendirme memurluğuna gidilir ve nikah töreni gerçekleştirilir. Evlendirme memuru tarafından nikah akdi yapılır ve gerekli evraklar imzalanır.
 5. Nikah Cüzdanının Teslim Edilmesi: Nikah işlemi tamamlandıktan sonra evlendirme memurundan nikah cüzdanı alabilirsiniz. Nikah cüzdanı, evliliğin resmi belgesidir ve çiftlerin evlilik durumunu kanıtlamak için kullanılır.

Yıldırım nikahı, normal nikah işlemlerinden farklı olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği için, belirli prosedürlere ve gerekliliklere dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, evlendirme memurluğu ile iletişim kurarak doğru bilgilere ve yönlendirmelere sahip olmanız önemlidir.Bir Cevap Yaz

Sude Hobi Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorumlar

 1. nihat

  nikah için bir kaç belge lazımdı sayenizde hallettim teşekkürler.